Meteen naar de inhoud

Therapie en Coaching

Psychosociale Therapie, Trauma Coach, Familie en Systeem opstellingen, Auriculo Therapie en  Ontspannings Coach.

Psychosociale therapie is een vorm van psychotherapie waarbinnen jouw emoties, overtuigingen, zingeving en wat binnen in jou leeft, centraal staat. Er wordt gekeken naar de verbinding tussen lichaam, geest en ziel. Binnen de therapievorm wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden en methodieken met als doel meer inzicht en grip op je gedachtes en patronen te krijgen zodat er ruimte ontstaat om een positief veranderingsproces in werking te zetten. 

Je leert jezelf beter kennen en begeleiden om dat wat van binnen leeft aan te kijken en te transformeren.

Geschikt voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning in moeilijke perioden. Zowel voor fysieke als psychische/emotionele klachten als voor SOLK  “onverklaarbare” klachten. Mijn werkwijze is met zorg en aandacht afgestemd op wat het beste bij jou past. Gericht op het stimuleren en behouden van gezondheid, het zelfhelend vermogen, preventie, vitaliteit en welbevinden. Om een oplossing of het gereedschap te bieden om jezelf op een positieve en effectieve manier verder te ont-wikkelen.

EEN SCHATKIST AAN MOGELIJKHEDEN!

De behandeling of ondersteuning moet aansluiten en aangepast aan jou gesteldheid op dat moment. Ik werk bij klachten maar lever ook preventieve zorg om je gezondheid op peil te houden. Er zijn verschillende en een mix aan werkvormen mogelijk. Bij een traject wordt in het eerste gesprek de hulpvraag vastgesteld. Deze vormt de basis van het behandelplan, welke naar behoefte kan worden bijgesteld. Gesprekken, ervaringsoefeningen en thuisopdrachten vormen de basis voor de coaching.

Met een systemische opstelling worden de elementen uit het systeem waarin je vast loopt duidelijk zichtbaar gemaakt. Er wordt gebruik gemaakt van bv poppetjes, vloerankers of andere voorwerpen. Er zijn basisprincipes in het systemisch werken, te weten: het recht om erbij te horen, op je eigen plek in het systeem. Weet dat alle plekken in een rangorde staan ten opzichte van elkaar. Daarnaast dienen geven en nemen evenredig in balans te zijn. Als door omstandigheden één van de basisprincipes binnen b.v. in het familiesysteem verstoord raakt, ontstaat er een verschuiving. Tijdens de opstelling zal deze vaak onbewuste verstoring zichtbaar worden en opgehelderd kunnen worden om vervolgens te kunnen veranderen.

Tension & Trauma Releasing Excercises [T.R.E.] is een intensieve methode om het lichaam te helpen patronen van diep liggende spierspanning veroorzaakt door stress, trauma, spanningen en chronisch opgebouwde spanning en onverwerkte emoties te ontladen die in het lichaam vast zitten. Deze methode bestaat uit fysieke oefeningen en ademwerk die het ontladingsmechanisme activeren en zo kan het lichaam terugkeren naar rust en balans. T.R.E. is de snelste uitweg voor vastgehouden spanning waardoor het lichaam langzaam weer kan terug keren naar een vertrouwde kalme staat van zijn. Wanneer je weet hoe T.R.E. werkt kan je de methode zelf inzetten. Op elk moment wanneer jij het nodig hebt!

Auriculo therapie, meer bekend onder de naam oor acupunctuur. Deze therapie werkt effectief bij talloze aandoeningen, klachten en symptomen, ook psychische klachten kunnen behandeld worden. Met een individueel ingestelde elektrische puntzoeker zijn de te behandelen reflexpunten op het oor exact te verifiëren. In overleg plaats ik een hele fijne verblijfsnaaldjes en/of magneet bolletjes precies op deze reflexpunten afgeplakt met een klein pleistertje. Door daarna deze specifieke punten zelf te stimuleren door er zacht op te duwen wordt dagen tot weken na de behandeling het zelfhelend vermogen van het lichaam nog geprikkeld, gestimuleerd en geactiveerd. Dit maakt deze methode zo effectief. Alles is terug te vinden in het oor bv de organen zoals de longen, de nieren maar ook de chakra’s en emoties. De Franse neuroloog Dr Nogier is grondlegger van deze vorm van acupunctuur. De reflexgebieden zijn later door een Duitse neuroloog Dr Bahr in kaart gebracht met behulp van functionele MRI’s. Er is wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van de reflexgebieden verdeeld over het oor, en bij het aanprikken in een gestoord gebied is er activiteit te zien in het bijbehorende hersengebied. De prikjes van de dunne naalden voel je nauwelijks. Wel wordt soms een soort schokje ervaren. Dit fenomeen heet Dé Qi. Het meest bekend is als ondersteuning bij het stoppen met roken of bij het afvallen.

Emotioneel Evenwicht en E.F.T. dit zijn beide zeer effectieve en zachte methodes waarbij geklopt wordt op het lichaam. Deze tapping techniek zoals het ook genoemd wordt is op accupunctuurpunten in combinatie met affirmaties en ademhaling om emoties, overtuigingen en trauma te transformeren. Dit kan thuis ook als zelfhulp worden toegepast evenals de M.I.R.-methode. 

Tekenanalyse is een inzicht gevende therapie waarbij gewerkt wordt met tekeningen. Tekentherapie is een hele krachtige en mooie methode om het onbewuste, bewust te maken voor mensen die niet zo goed zijn in woorden. Dan  gaan we gewoon over op beeld-taal. Praten over een tekening kan een stuk veiliger aanvoelen dan praten over jezelf, je gevoelens en je problemen. Vaak blijken de tekeningen een vermomde zegening! Een tekening brengt naar buiten wat er binnen in je leeft. Op papier krijgt het een concrete vorm en werkt helend.

Past Reality Integration (P.R.I.) is een unieke  methode ontwikkelt door Ingeborg Bosch. PRI is een meta-benadering waarin evidence based elementen op heel specifieke wijze samenkomen waaronder  cognitieve herstructurering.  Trauma-therapie gericht op vroege jeugdervaringen (ACE’s). Het is een stukje bewustzijnsleer en laat je inzien hoe jouw verleden, je huidige situatie nog steeds ongewenst beïnvloedt. Je gaat beter voelen wat je nodig hebt en waar je grenzen liggen, er ontstaat een beter contact met jezelf en ook met de ander. P.R.I. geeft de mogelijkheid om jezelf te genezen en het leven te zien zoals het werkelijk is zonder pijnlijke projecties en helpt je ten volle in het nu te leven, te zijn en te genieten.

Voice Dialogue  is een methode waarin je in gesprek gaat met de verschillende persoonlijkheden in jezelf. Theoretisch onderbouwd door Carl Jung, Hal en Sidra Stone hebben deze effectieve methode verder ontwikkeld. Het is een methode om in dialoog te komen met je verschillende ‘ikken’. Onze ikken hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag, waarneming en energie. In de Voice Dialogue worden de verschillende ikken uitgenodigd te manifesteren. Eenmaal aan het woord blijken de ikken heel graag te spreken en heel wat te vertellen te hebben op hun eigen specifieke wijze. Soms zijn de stemmen functioneel en soms disfunctioneel en belemmert je eerder. Wat wil de stem je zeggen? Waarin wil hij jou helpen en waarvoor behoeden? Voice Dialogue is een methode die als zelfkennis en bewustzijn transformatie is bedoeld.

Adem en Ontspanningstherapie van Dixhoorn, Heart Math, Hypnose, Mindfulness, Yoga en Meditatie. Vaak hebben we een voet op het gaspedaal en een voet op de rem. Je leert een betere balans vinden tussen beide door zelf te bepalen wanneer je op het gaspedaal of de rem gaat staan. Krijg inzicht in hoe gedachten en gevoelens je hartritme beïnvloeden en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen. Stressvermindering heeft positief effect op tal van processen. Je kunt je beter concentreren, ontspannen, beter slapen en je voelt je fysiek en emotioneel veel vitaler.

Als extra ondersteuning: naar aanleiding van een gezichtsanalyse en/of vragen lijsten kan aanvullend een therapeutisch advies gegeven worden in supplementen van de Schussler celzouten en/of de Bach bloesems. Kijken we samen naar het gebruik en duur. Dit zijn natuurlijke producten en vormen een risicovrije therapie zonder bijwerkingen en verslavingen. 

Bachbloesems van Dr. Bach. Hij ontdekte dat er een direct verband bestaat tussen psychische gewaarwordingen en fysieke symptomen. Hij onderscheidde zeven fundamentele soorten van persoonlijkheidsstoornis als zijnde de oorzaak van alle ziektesymptomen. Hij stelde dat er zeven persoonlijkheidstypen zijn, elk met een duidelijk te identificeren karakterstructuur en geestesgesteldheid. Hij deelde de Bachremedies dan ook op in zeven categorieën:

1 Angst
2 Onzekerheid
3 Onvoldoende belangstelling in het hier en nu
4 Eenzaamheid
5 Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën
6 Ontmoediging en wanhoop
7 Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Het gaat er uiteindelijk om dat je vanuit je hart leert leven, dat je voelt wat je werkelijk wilt en wie je bent.